Деванагари

Деванагари (санскр. देवनागरी devanāgarī, хинди — буквально «божественное городское (письмо)») — разновидность индийского письма нагари, происходящего от древнеиндийского письма брахми.

Согласные

ka /kə/ kha /kʰə/ ga /gə/ gha /gʱə/ ṅa /ŋə/

ca /cə/ cha /cʰə/ ja /ɟə/ jha /ɟʱə/ ña /ɲə/

ṭa /ʈə/ ṭha /ʈʰə/ ḍa /ɖə/ ḍha /ɖʱə/ ṇa /ɳə/

ta /t̪ə/ tha /t̪ʰə/ da /d̪ə/ dha /d̪ʱə/ na /nə/

pa /pə/ pha /pʰə/ ba /bə/ bha /bʱə/ ma /mə/

ya /jə/ ra /ɾə/ la /lə/ va /ʋə/

śa /ʃə/ ṣa /ʂə/ sa /sə/ ha /ɦə/

Дополнительные согласные для хинди

क़

ख़

ग़

ज़

य़

ड़

ढ़

फ़

qa /qə/ k͟ha /xə/ ġa /ɣə/ za /zə/ zha /ʒə/ ṛa /ɽə/ ṛha /ɽʱə/ fa /fə/

Гласные

a /ə/ или /ä/

ka

ā /ä:/

का

ि

i /i/

कि

ki

ī /i:/

की

u /u/

कु

ku

ū /u:/

कू

ṛ /ṛ/

कृ

kṛ

ṝ /ṛ:/

कॄ

kṝ

ḷ /ḷ/

कॢ

kḷ

ḹ /ḷ:/

कॣ

kḹ

e /e:/

के

ke

ai /əi/ или /ai/

कै

kai

o /o/

कॊ

ko

ō /o:/

को

au /əu/ или /au/

कौ

kau

Другие знаки

am̩

कँ

kan̩

Анунасика

an̩

कं

kam̩

Анусвара

ah̩

कः

kah̩

Висарга

क्

k

Вирама

 ?

ɔ

Цифры

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Деванагари в Юникоде

В кодировке Unicode за символами деванагари закреплены номера с U+0900 по U+097F (некоторые ячейки в этом диапазоне не определены — в таблице они обозначены серым).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

U+090x

U+091x

U+092x

U+093x

ि

U+094x

U+095x

क़

ख़

ग़

ज़

ड़

ढ़

फ़

य़

U+096x

U+097x

Клавиатурные раскладки для деванагари