Азбука жестов глухонемых

_24

74456553_large_Alfavit1

5641636_mezhdunarodnaya_azbuka_gluhih

73590064_Ruchnaya_azbuka_gluhonemuyh_1821g_