Деванагари

Деванагари (санскр. देवनागरी devanāgarī, хинди — буквально «божественное городское (письмо)») — разновидность индийского письма нагари, происходящего от древнеиндийского письма брахми.

Согласные

ka /kə/kha /kʰə/ga /gə/gha /gʱə/ṅa /ŋə/

ca /cə/cha /cʰə/ja /ɟə/jha /ɟʱə/ña /ɲə/

ṭa /ʈə/ṭha /ʈʰə/ḍa /ɖə/ḍha /ɖʱə/ṇa /ɳə/

ta /t̪ə/tha /t̪ʰə/da /d̪ə/dha /d̪ʱə/na /nə/

pa /pə/pha /pʰə/ba /bə/bha /bʱə/ma /mə/

ya /jə/ra /ɾə/la /lə/va /ʋə/

śa /ʃə/ṣa /ʂə/sa /sə/ha /ɦə/

Дополнительные согласные для хинди

क़

ख़

ग़

ज़

य़

ड़

ढ़

फ़

qa /qə/k͟ha /xə/ġa /ɣə/za /zə/zha /ʒə/ṛa /ɽə/ṛha /ɽʱə/fa /fə/

Гласные

a /ə/ или /ä/

ka

ā /ä:/

का

ि

i /i/

कि

ki

ī /i:/

की

u /u/

कु

ku

ū /u:/

कू

ṛ /ṛ/

कृ

kṛ

ṝ /ṛ:/

कॄ

kṝ

ḷ /ḷ/

कॢ

kḷ

ḹ /ḷ:/

कॣ

kḹ

e /e:/

के

ke

ai /əi/ или /ai/

कै

kai

o /o/

कॊ

ko

ō /o:/

को

au /əu/ или /au/

कौ

kau

Другие знаки

am̩

कँ

kan̩

Анунасика

an̩

कं

kam̩

Анусвара

ah̩

कः

kah̩

Висарга

क्

k

Вирама

 ?

ɔ

Цифры

0123456789

Деванагари в Юникоде

В кодировке Unicode за символами деванагари закреплены номера с U+0900 по U+097F (некоторые ячейки в этом диапазоне не определены — в таблице они обозначены серым).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

U+090x

U+091x

U+092x

U+093x

ि

U+094x

U+095x

क़

ख़

ग़

ज़

ड़

ढ़

फ़

य़

U+096x

U+097x

Клавиатурные раскладки для деванагари